วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพล
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา

เขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้ง เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 แล้วเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เขื่อนนี้เดิมชื่อ เขื่อนยันฮี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2500

เขื่อนภูมิพลสร้างปิดกั้นลำน้ำปิง ที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุดในอาเซียน และเป็นอันดับ 8 ของโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504 การก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วย งานก่อสร้างตัวเขื่อน ระบบส่งไฟฟ้า และอาคารโรงไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507

หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาควบคุมการก่อสร้าง บำรุงรักษาและบริหารงานเขื่อนภูมิพล เมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นรัฐวิสาหกิจมีชื่อว่า "การไฟฟ้ายันฮี" ซึ่งต่อมาได้ควบรวมกับรัฐวิสาหกิจ "การลิกไนต์" และ "การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อ พ.ศ. 2511 มีผู้ว่าการคนแรกคือนายเกษม จาติกวณิช


[แก้] กำลังการผลิตไฟฟ้า
เขื่อนภูมิพลได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง

เครื่องที่ 1 กำลังการผลิต 70,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
ปรับปรุงเครื่องและเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 76,300 กิโลวัตต์ เมื่อ พ.ศ. 2531 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535
เครื่องที่ 2 กำลังการผลิต 70,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2507
ปรับปรุงเครื่องและเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 76,300 กิโลวัตต์ เมื่อ พ.ศ. 2531 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536
เครื่องที่ 3 กำลังการผลิต 70,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
ปรับปรุงเครื่องและเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 76,300 กิโลวัตต์ เมื่อ พ.ศ. 2536 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
เครื่องที่ 4 กำลังการผลิต 70,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ปรับปรุงเครื่องและเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 76,300 กิโลวัตต์ เมื่อ พ.ศ. 2536 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540
เครื่องที่ 5 กำลังการผลิต 70,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ปรับปรุงเครื่องและเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 76,300 กิโลวัตต์
เครื่องที่ 6 กำลังการผลิต 70,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ปรับปรุงเครื่องและเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 76,300 กิโลวัตต์
เครื่องที่ 7 กำลังการผลิต 115,000 กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2525
เครื่องที่ 8 กำลังการผลิต 171,000 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสูบกลับ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2539
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนภูมิพล มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 743,800 กิโลวัตต์


[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น
รายละเอียดเขื่อนภูมิพล จากเว็บการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อลังการ"เขื่อนภูมิพล"เขื่อนคอนกรีตโค้งหนึ่งเดียวในเมืองไทย
แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศพิกัดภูมิศาสตร์: 17.265° 98.9°
แผนที่ จาก กูเกิลแมปส์
ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์
ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

ไม่มีความคิดเห็น: